Προσλήψεις 521 εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, βάσει Ειδικής Προκήρυξης.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει της αριθμ. 146661/Ε1/20-12-2023 (ΑΔΑ: 69ΕΣ46ΝΚΠΔ-ΟΒΠ) Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει]:

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 60 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 213 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 9 έως και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους.

3. Προσλήψεις Ββάθμιας ΕΑΕ_Ειδικής Αγωγής εδώ 

4. Προσλήψεις Ββάθμιας Γενικής Αγωγής εδώ 

 

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στην Δ.Ε. Κιλκίς, έχουν λάβει ενημερωτικό μήνυμα με τα δικαιολογητικά πρόσληψης στην προσωπική ηλεκτρονική τους διεύθυνση όπως αυτή έχει δηλωθεί από τους ίδιους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση