• Βρίσκεστε εδώ:
  • Δ.Δ.Ε. Κιλκίς
  • Γρ. ΠΥΣΔΕ
  • Τροποποίηση αιτήσεων , υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης , στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

Τροποποίηση αιτήσεων , υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης , στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

Τροποποίηση αιτήσεων , υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης,  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.ΣΥ.Δ.)

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση