Οικονομικά θέματα (διάφορα)

Εισοδηματική πολιτική 2008

Εισοδηματική πολιτική 2008 - Δελτίο Τύπου

Δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με νέο νόμο για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Το μισθολόγιο των εκπαιδευτικών για το 2007

Εισοδηματική πολιτική 2007

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του (ΠΟΛ.1026/1019094/347/Α0012- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007 (ΠΟΛ.1142/1109980/2543/Α0012- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)

Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων

 

 

 

Εκτύπωση Email

Νόμοι-Προεδρικά διατάγματα-Υπουργικές αποφάσεις-Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου (σχέδιο προεδρικού διατάγματος)

Ωρολόγιο πρόγραμμα της Α', Β' και Γ' Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΥΑ 111276 - 08/10/07)

Γενικό Λύκειο - Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ενημερωτικό φυλλάδιο - έκδοση ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2007)

Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους (ΥΑ 36618/30-3-2007)

Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Φ.151/29448/Β6/13-3-2007)

Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης (YA13137-2/2/07)

-2006-

Η Αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΥΑ 139208/Γ2-21/12/06)

Οργάνωση και λειτουργία των επαγγελματικών λυκείων (ΥΑ 80033/Γ2-4/8/06)

Υγειονομική διάταξη αναφορικά με τους κανόνες υγιεινής και καθαρισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (ΥΑ 73828/ΦΕΚ 1183-31-08-06 τ.Β')

ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ! Καθορισμός κύκλου μαθημάτων, τομέων και ειδικοτήτων των επαγγελματικών λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους (ΥΑ 80044/Γ2-4/8/06)

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου και εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων επιτυχίας εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1002-26/7/06)

Οργάνωση και λειτουργία δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Ν.3475-13/7/06)

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου (ΥΑ 69598-10/07/2006)

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια (ΥΑ 68419/Γ2-6/7/06-ΦΕΚ984/2006)

Αντιστοιχίες πανεπιστημιακών τμημάτων (Υ.Α.67859/Β1-05/07/06)

Επιλογή και Αρμοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Υ.Α.65854/Γ7-3/7/06)

Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Ν.3467-21/6/06)

Καθορισμός αποζημίωσης των ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ' τάξης των ημερησίων Ενιαίων Λυκείων, της ΄' τάξης των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, του Β' κύκλου ΤΕΕ κλπ (ΥΑ 2/23501/0022 ΦΕΚ 127-15/6/06)

Τροποποίηση του π.δ.60/2006 (Α' 65) "Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου" (Π.Δ.105/2006)

Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις (Ν.3454-7/4/06)

Πειθαρχικές διώξεις στα δημόσια σχολεία (Π.Δ.47/2006)

Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου (Π.Δ.60/2006)

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες (ΥΑ 17104/B6-17/2/06-ΦΕΚ259/2006)

Εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις (ΥΑ 13324/Γ2-7/2/06)

-2005-

Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Ν.3404-ΦΕΚ 260-17/10/05)

Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΥΑ Φ253/120785/Β6)

Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις (Ν.3369-6/7/05)

-2004 και παλαιότεροι-

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές (ΕΓΚ 1238-146552-21/12/04)

Αναπροσαρμογή συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις (Ν.3234-2004)

Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημοσίας διοίκησης (Ν.3260-6/8/04)

Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Ν.3255-ΦΕΚ138-22/07/04)

Πλαίσιο λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών (ΥΑ. 128800/Γ7-ΦΕΚ. 1784/2-12-2003)

Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου (Ν.3205-2003)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου (Ν.3075-2002)

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Υ.Α. ΥΙ/Γ.Π./Οικ. 76017/29-07-2002 ΦΕΚ 1001 τ.Β')

Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (Ν.3029-2002)

Βασικές αρχές κανονισμού λειτουργίας σχολείων

Καθήκοντα στελεχών της εκπαίδευσης

Καθηκοντολόγιο καθηγητών (Ν.2683/99, ΥΑ 105657/Δ1-8/10/2002)

Αποζημίωση εκπαιδευτικών λόγω μη χρήσης θερινών διακοπών και λόγω απασχόλησής τους Σάββατα και Κυριακές (ΥΑ 42024-24/8/01)

Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών των σχολείων της Δευεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΑ Γ2/5959_ΦΕΚ 1513_9-11-2001)

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Ν.2909-ΦΕΚ 90-02/05/01)

Ολιγομελή τμήματα σε Τ.Ε.Ε. (ΥΑ Γ2/87936-2/9/02, ΥΑ 3555/Γ2-2/10/00)

Σύνθεση των τμημάτων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας κατά τις παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και τον τρόπο επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Β'θμιας Εκπ/σης
(Γ4/150, ΦΕΚ 246Β', 2-3-2000)

Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (Ν.2525-ΦΕΚ 188-23/09/97)

Εκλογή διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις (Ν.2517-1997)

Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης (Ν.2470-1997)

Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α') - Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ. 100/97-ΦΕΚ 94Α')

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ. 50/96, ΦΕΚ45Α')

Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995, ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (Ν.2320-ΦΕΚ 133/22-06-95)

Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις (Ν.2129-1993)

Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (Ν.2084-ΦΕΚ 165/07-10-92)

 

Εκτύπωση Email

  • 1
  • 2

Αναζήτηση