Μετακινήσεις-Αποζημιώσεις Μηχανικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των διπλωματούχων μηχανικών του Ε.Μ.Π. και των μηχανικών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., καθώς και των ισότιμων με αυτά σχολών

FEK_1753_3_9_07

Διευκρινήσεις για την ημερήσια αποζημίωση μηχανικών

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση