Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.(Y.A.118842-Y.A.119052-17/09/08)

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.(Y.A.118842/Γ2-17/09/08)

και

Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. (Y.A.119052/Γ2-17/09/08)

Για το σχολικό έτος 2008-2009

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση