Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων


Κατόπιν δημοσίευσης της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)


καλεί,

βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), τους εγγεγραμμένους:

  • στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ31-Εξειδικευμένου που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1271/Γ΄/13-08-2020 (τροποποίηση), 2361/Γ΄/18-12- 2019 και 2380/Γ΄/19-12-2019
  • στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ του κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 1272/Γ΄/13-08-2020 (τροποποίηση), 2350/Γ΄/13-12-2019 & 2435/Γ΄/31-12-2019

που επιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2020-2021 ως προσωρινοί αναπληρωτές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/).

Δείτε την πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων


κατόπιν δημοσίευσης της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»,


καλεί,

βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), τους εγγεγραμμένους στους:

  • τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019
  • προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) και στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2020-20211.

Δείτε περισσότερα στην πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

προσκαλεί

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής  οι οποίοι υπηρετούν με οργανική στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς , και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4547/2018, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς, για το υπόλοιπο της  τριετούς  θητείας η οποία λήγει 31‐07‐2022,να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Η αίτηση είναι δυνατό να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

από Τρίτη  11 Αυγούστου 2020 έως και Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 . 

Στην περίπτωση αυτή , ο συνοδευτικός φάκελος θα αποσταλεί ταχυδρομικά με τελευταία ημερομηνία αποστολής την 21η Αυγούστου 2020.

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και πίνακας λειτουργικών κενών 2020-2021.

Τελευταία επικαιροποίηση ανακοίνωσης και πίνακα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 ώρα 11:40 π.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι,

από  02 Αυγούστου 2020 και μέχρι και 16 Αυγούστου 2020,

οι εκπαιδευτικοί  όλων των κλάδων , οι οποίοι  είναι

  • οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι στη σχολική τους μονάδα
  • επιθυμούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα
  • βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
  • έχουν αποσπασθεί από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς

μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το συνημμένο αρχείο στην ηλεκτρονική Διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εναλλακτικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η αποστολή με τον παραπάνω τρόπο,  παρακαλούμε η δήλωση να αποστέλλεται  με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 2341353326 και αν και αυτό δεν είναι δυνατό , με φυσική παρουσία  στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Ανδρέα Παπανδρέου 3  Κιλκίς , δεύτερος όροφος .

Ο πίνακας κενών και πλεονασμάτων που επισυνάπτεται , αφορά  σε όλα Γυμνάσια , ΓΕ.Λ. , ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς μας (με εξαίρεση το 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς).

Ο πίνακας , θα επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν νέα στοιχεία  για τον προσδιορισμό των κενών και πλεονασμάτων.

Επισημαίνουμε ότι, η  παρούσα δήλωση αποτελεί δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και επομένως

πρέπει να δηλώνονται όχι μόνο οι σχολικές μονάδες που εμφανίζονται να  παρουσιάζουν λειτουργικά  κενά αλλά κυρίως και -κατά περίπτωση- όποιες επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να δηλώσει, διότι είναι δυνατό να δημιουργηθούν ή και να πάψουν να υφίστανται  λειτουργικά κενά με τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών αλλά και από πιθανές ανακλήσεις αποσπάσεων, ανακλήσεις μακροχρόνιων αδειών, νέων αποσπάσεων ή ικανοποίηση ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας  επί των αποφάσεων απόσπασης ,  έγκρισης ή  μη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων  (το τελευταίο αφορά σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. μόνο).

Είναι σαφές ότι, για όλους τους παραπάνω λόγους , υπάρχει πιθανότητα τα λειτουργικά κενά ή και τα πλεονάσματα ,  να μεταβληθούν.

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

προκηρύσσει

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πάντως για θητεία που δεν θα πρέπει να υπερβεί την 31η Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως προσωρινοί Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Teachersapp (ηλεκτρονική διεύθυνση: https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/) στην οποία εισέρχονται με τη χρήση των κωδικών ΤΑΧΙSΝΕΤ.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 31-07-2020 έως 06-08-2020 και ώρα 18:00.

Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.

Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στο Κεντρικό Κτήριο ΥΠΑΙΘ, μέχρι και τις 07-08-2020 και ώρα 15.00.

 

Δείτε την με Αρ. Πρωτ. Φ.353.1 / 12 / 102292 / Ε3/30-07-2020 Προκήρυξη εδώ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση