Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021.

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση για αποσπάσεις εξωτερικού.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού,

κ α λ ε ί


τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2021-2022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-3-2021 μέχρι 28-3-2021 και ώρα 23:59.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών _Προσλήψεις 05 Μαρτίου 2021.

Αναρτώνται οι αποφάσεις τοποθέτησης

των  δύο αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

1.  με τη  με αριθμό πρωτ. 26063/E1/05-03-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΜΨ46ΜΤΛΗ-62Φ) Υ.Α.  « Πρόσληψη 34 εκπαιδευτικών, κλάδων Β/θμιας Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2020-2021

και

2. με αρ. πρωτ. 26062/Ε1/05-03-2021(ΑΔΑ: 6ΝΨΔ46ΜΤΛΗ-0ΡΗ)  «Πρόσληψη 412 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση,  για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις ημερομηνίες  ανάληψης υπηρεσίας.

Εκτύπωση Email

Αιτήσεις Παραίτησης_Τροποποίηση των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2020-2021

 Μετά τη δημοσίευση του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/17-02-2021) και την αποστολή από το Υ.ΠΑΙ.Θ. της με αριθμό πρωτ. 19014/Ε3/1802/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) και προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας μας  δίδονται πληροφορίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί και αφορά στη  λύση υπαλληλικής σχέσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σε χρόνο μεταγενέστερο ο οποίος και θα ανακοινωθεί αργότερα.

Χρόνος υποβολής αίτησης παραίτησης :

     Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021,  η παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν.3687/2008 (Α΄ 159) τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες και για το τρέχον έτος  θα πρέπει να υποβληθούν, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 έως και Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Στην περίπτωση-και μόνο- που υπάρχει σοβαρό κώλυμα και δεν είναι δυνατή η αποστολή της αίτησης παραίτησης όπως περιγράφεται ανωτέρω, παρακαλούμε για τηλεφωνική επικοινωνία στους αριθμούς 2341353322 και 2341353325 προκειμένου να καθοριστεί ημέρα και ώρα υποβολής-με αυτοπρόσωπη παρουσία-στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 Τ.Κ. 61100 Κιλκίς /2ος όροφος.

Διαβάστε περισσότερα και πιο αναλυτικά στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Ενημέρωση και δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των πινάκων με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το Υ.ΠΑΙ.Θ. , με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021 ,

ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και  θα προσληφθούν με Υ.Α. στη Διεύθυνσή μας , ότι αμέσως εκδόθηκε η σχετική Υ.Α. πρόσληψης και η απόφαση τοποθέτησης σε σχολική μονάδα από το  Διευθυντή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Επομένως όπως αναφέρεται και στο σχετικό συνημμένο αρχείο της με αρ.πρωτ. 449/10-02-2021 (ΑΔΑ:60ΛΩ46ΜΤΛΗ-Κ2Α) Διευθυντή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Κιλκίς

καθορίζουμε την σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης,  τοποθετούμε  και διαθέτουμε  τις εκπαιδευτικούς  οι οποίες  προσλήφθηκαν  σύμφωνα με την  με αρ. πρωτ. 16222/Ε1/10-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΓ346ΜΤΛΗ-Υ59) Υπουργική Απόφαση για χρονικό διάστημα  μέχρι τρείς μήνες από την ημερομηνία ανάληψης, εκτός και αν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4722/2020 (Α΄ 177), περί δυνατότητας ισόχρονης ανανέωσής της συναφθείσας σύμβασης στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, ως εξής:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Κλάδος

Σχέση εργασίας

Σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας /Προσωρινή Τοποθέτηση

Σχολική Μονάδα Διάθεσης_ Ώρες και Ημέρες

Σχολική Μονάδα Διάθεσης_ Ώρες και Ημέρες

1

Δεληπάλα

Δάφνη

ΠΕ78

ΑΠΩ

1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς (16 ώρες)

1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς  4 ώρες /2 ημέρες

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς  3 ώρες /1 ημέρα

2

Ευθυμιάδου

Ευγενία

ΠΕ88.01

ΑΠΩ

2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς  (12 ώρες )

 ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης 8 ώρες /2 ημέρες

1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς  2ώρες /1 ημέρα

Οι προσλαμβανόμενες θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης ,  από την Πέμπτη  11/02/2021 έως και την Παρασκευή  12/02/2021.

Αναρτώνται  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας .

Το απογραφικό δελτίο θα αποσταλεί οπωσδήποτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου  2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση , παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2341353322 και  2341353325.

Θα ακολουθήσει επικαιροποίηση της ανακοίνωσης αμέσως μόλις εκδοθεί η Υ.Α. πρόσληψης.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση