Ανακοίνωση οριστικών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την διαδικασία επιλογής Διευθυντή /Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες

α. δεκτών και

β. μη δεκτών

υποψηφίων, για την διαδικασία επιλογής Διευθυντή /Διευθύντριας  ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς, μετά την συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Κιλκίς και την κοινοποίηση των οριστικών  πινάκων στο Τμήμα Γ΄Προσωπικού της ΔΙ.Δ.Ε.Κιλκίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της με αριθμό πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ Β΄6141/3-12-2022) Υπουργικής Απόφασης.

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την διαδικασία επιλογής Διευθυντή /Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Ανακοινώνονται οι πίνακες

α. δεκτών και

β. μη δεκτών

υποψηφίων, για την διαδικασία επιλογής Διευθυντή /Διευθύντριας  ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς, μετά την συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Κιλκίς και την κοινοποίηση των πινάκων στο Τμήμα Γ΄Προσωπικού της ΔΙ.Δ.Ε.Κιλκίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της με αριθμό πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ Β΄6141/3-12-2022) Υπουργικής Απόφασης.

Οι υποψήφιοι/ιες  μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, ήτοι

από την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις απευθύνονται στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Ε. Κιλκίς και αποστέλλονται αποκλειστικά με  μήνυμα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η έγγραφη ένσταση, προκειμένου να πιστοποιείται ο/η ενιστάμενος/ενιστάμενη υποψήφιος /υποψήφια, θα πρέπει να  βεβαιώνεται ψηφιακά αποκλειστικά μέσω gov.gr 

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συμβούλων Εκπαίδευσης σε θέσεις μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Η ανακοίνωση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εκτείνεται η αρμοδιότητά τους, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 500 λέξεις), με καταγραφή κυρίως των ακαδημαϊκών τους προσόντων.


Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (
kmakedpde@sch.gr), από την Πέμπτη 24-08-2023 έως την Παρασκευή 01-09-2023, ώρα 10:00, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ + ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ».


Εκτύπωση Email

Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α ́177).

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.για υποβολή αίτησης απόσπασης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α ́177) καθώς και την αίτηση σε αρχείο word  για την ενημέρωση των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέλη που υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στην εγκύκλιο.

Υποβολή αιτήσεων: Από 23 Αυγούστου 2023 έως 28 Αυγούστου 2023

Εκτύπωση Email

Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Αναρτάται έγγραφο σχετικό με το θέμα,  από το

Υπουργείο Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Β΄ - Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση