ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2013

 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2013

Για την εγκύκλιο των μεταθέσεων πατήστε εδώ.

Για κάθε κατηγορία μεταθέσεων πατήστε στον ομώνυμο σύνδεσμο για να δείτε το αντίστοιχο έντυπο αίτησης μετάθεσης

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) στα Μουσικά Σχολεία

γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

                   Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική 2012-13

                   Αίτηση για ΣΜΕΑΕ 2012-13

Εκτύπωση Email

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση