Αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά σχολεία - παραλαβή Φύλλων Μητρώων Ποιότητας Εκπαιδευτικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 
ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν μπόρεσαν να παραλάβουν τα Φυλλα Μητρώου Ποιότητας Εκπαιδευτικού για την συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης απόσπασης τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία λόγω κατάληψης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν, θα μπορούν να τα παραλάβουν και να τα στείλουν στη ΔΙΠΟΔΕ (fax 210-3442299) μέχρι και δύο (2) μέρες μετά τη λήξη της κατάληψης.
 
ΔΙΠΟΔΕ ΤΜΗΜΑ Β

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση