Πρόσκληση εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων.

Πρόσκληση εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ
2) ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΑ
3) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
4) ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
5) ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΔΔΥ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση