ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2011

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2011
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 140338/8-11-2010
ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Β) ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Γ) ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δ) ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ε) ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ
ΣΤ) ΣΕ ΣΜΕΑΕ
Ζ) ΣΕ ΚΕΔΔΥ
Η) ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ


Εκτύπωση Email

Αναζήτηση