Έναρξη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Π.Γ. Νοεμβρίου 2023

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Π.Γ. γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον υποψήφιο, στην χρονική περίοδο από 29/9/2023 μέχρι και 9/10/2023. Στην αίτηση αυτή ο υποψήφιος ορίζει την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που θα προβεί στον έλεγχο της αίτησής του. Η οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκτελείται από την αρμόδια Επιτροπή της ΔΔΕ έως και 11/10/2023, εφόσον ελεγχθούν για την ορθότητά τους το σύνολο των στοιχείων, όπως αυτά αναφέρονται στην εκάστοτε αίτηση υποψηφίου.

 Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής των αιτήσεων.

 Μετά την Οριστικοποίηση της Αίτησης, ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ώστε να κάνει είσοδο στην εφαρμογή των Αιτήσεων Κ.Π.Γ. για να εκτυπώσει το παραγόμενο 'ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ', που είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του στις Εξετάσεις Κ.Π.Γ.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://kpg.it.minedu.gov.gr 

 

 

 

Πληροφορίες: 2341353330

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση