• Βρίσκεστε εδώ:
  • Καινοτομία
  • Ανασυγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του εθνικού θεματικού δικτύου: «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6&Ε4»

Ανασυγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του εθνικού θεματικού δικτύου: «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6&Ε4»

Στα πλαίσια σωστής λειτουργίας και συντονισμού των δράσεων του θεματικού δικτύου του ΚΠΕ Μαρώνειας, με τίτλο «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6&Ε4» και αρ. εγγρ 17648/Γ7/08-02-2013 και κατόπιν των αλλαγών που προέκυψαν στην συντονιστική επιτροπή και την παιδαγωγική ομάδα του δικτύου, το ΚΠΕ Μαρώνειας προέβη στην εκ νέου συγκρότησή των, την οποία και σας γνωστοποιούμε, αιτούμενοι την έγκριση τους.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση