Πρόσκληση εκπ/κών του ΠΥΣΔΕ Κιλκίς για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ,Σ.Μ.Ε.Α. και Τμ. Έντ

1.Πρόσκληση εκπ/κών του ΠΥΣΔΕ Κιλκίς για  υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός    ΠΥΣΔΕ.

Εκτύπωση Email

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Ν. ΚΙΛΚΙΣ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Α-Β ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ-Δ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Εκτύπωση Email

Εναπομείναντα Οργανικά Κενά μετά τις τοποθετήσεις.

Εναπομείναντα Οργανικά Κενά μετά τις τοποθετήσεις.

Συμφ. με το αρ. πρωτ. Φ.11.4/3619/5-6-2012 έγγραφό μας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα , καλούμε τους εκπ/κους που επιθυμούν να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση, σύμφωνα με τα εναπομείναντα κενά μετά τις τοποθετήσεις, να την υποβάλλουντην Τετάρτη 20-06-2012.

Τοποθετήσεις Μετατιθέμενων, από Βελτίωση Θέσης, για Οριστική Τοποθέτηση κ.τ.λ

Πίνακες για Α' ΚΙΛΚΙΣ και Β' ΚΙΛΚΙΣ

Πίνακες για Γ' ΚΙΛΚΙΣ και Δ' ΚΙΛΚΙΣ

Εκτύπωση Email

Πίνακες Οργανικών Κενών μετά την άρση των υπεραριθμιών , για τοποθετήσεις

Καλούνται οι εκπ/κοί από Μετάθεση, για Βελτίωση θέσης, για Οριστική Τοποθέτηση και όσοι επιστρέφουν από το εξωτερικό, μετά τη λήξη της απόσπασή τους, να υποβάλουν δήλωση προτίμισης στη Δ.Δ.Ε. Ν. Κιλκίς από 13-6-2012 έως 18-6-2012.
Πίνακες Οργανικών Κενών (12-6-2012)

Έντυπο δήλωσης προτίμισης

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση