Πρόσκληση Υπεραρίθμων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.11.4/3758/14-6-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.2.3/3772/14-6-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

1. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ, ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ Η ΟΧΙ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-6-2013 ΣΤΟ ΦΑΧ: 23410 22339 ΥΠΟΨΗ: κ. ΓΚΟΥΤΖΙΜΙΣΗ.(ΒΛΕΠΕ ΠΑΡ. 1ι ΚΑΙ 1ιι ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.11.4/3758/14-6-2013 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ).

2. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-6-2013 ΣΤΟ ΦΑΧ: 23410 22339 ΥΠΟΨΗ κ. ΓΚΟΥΤΖΙΜΙΣΗ

Εκτύπωση Email

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)  του Ν. Κιλκίς.

Για το έγγραφο πάτήστε εδώ.

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διαθέσεις εκπαιδευτικών για κάλυψη εργαστηριακών μαθημάτων στο 1ο Σ.Ε.Κ. Κιλκίς με την πρ. 32/9-10-2012.


Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών για το σχολικό έτος 2012 - 2013 με την πρ. 32/9-10-2012.

Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Κιλκίς με την πρ. 32/9-10-2012.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση