Ενημέρωση για Διαθεσιμότητα - Εξαιρετικά επείγον

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι Εκπαιδευτικοί που ανήκκουν σε μία από τις ειδικότητες που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα και εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας να υποβάλουν άμεσα Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (σε ΚΕΠ ή Αστυνομία), στην οποία θα αναφέρεται σε ποια περίπτωση εμπίπτουν. Η Υ.Π. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη ΔΔΕ Κιλκίς (21ης Ιουνίου 141) μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15.07.2013 και ώρα 14.00. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (eggrafo_ypeth.doc)eggrafo_ypeth.doc[ ]47 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (mobility_list_kilkis.xls)mobility_list_kilkis.xls[ ]585 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakas_eidikotitwn.doc)pinakas_eidikotitwn.doc[ ]66 kB

Εκτύπωση Email

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ:

  1. επιστρέφουν από το εξωτερικό
  2. μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Κιλκίς
  3. αιτούνται Βελτίωση Θέσης
  4. αιτούνται Οριστική Τοποθέτηση

να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικά κενά από Τρίτη 18-06-2013 μέχρι Πέμπτη 20-06-2013

Εκτύπωση Email

Κατάλογος αιτήσεων Μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατάλογος αιτήσεων Μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Gallikis.xls)Gallikis.xls[ ]27 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Germanikis.xls)Germanikis.xls[ ]27 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Kallitexnikon.xls)Kallitexnikon.xls[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Pliroforikis.xls)Pliroforikis.xls[ ]33 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Theatrikon spoudon.xls)Theatrikon spoudon.xls[ ]22 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση