Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτούντων μετάθεση μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. μετά την εξέταση ενστάσεων.

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 18769/Ε4/18-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ. , οι οριστικοί  πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδος, μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούντων μετάθεση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., μετά την εξέταση των ενστάσεων.

 

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022

Ανακοινώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι αποφάσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών έτους 2022

 

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, σε σχολεία κωφών - τυφλών και σε κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε μουσικά σχολεία έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία το έτος 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το έτος 2022.

 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022

Συνημμένες οι αποφάσεις  μεταθέσεων εκπαιδευτικών -και το σχετικό αρχείο excel- που αφορούν στη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση πινάκων αιτούντων μετάθεση μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 18769/Ε4/18-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ. , οι πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδος, μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούντων μετάθεση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.


Από τις 14/3 έως και τις 17/3/2022 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022.

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21/02/2022 έως 28/02/2022 και ώρα 23:59.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις:


οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ, ήτοι οι μεταταχθέντες στο ΦΕΚ 1749/Γ΄/29-07-2021, οι διορισμένοι στο ΦΕΚ 250/Γ΄/9-2-2022 και στο ΦΕΚ 3217/Γ΄/30-12-2021

οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ.

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr ). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Στην αρχική σελίδα υπάρχουν οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

Δείτε περισσότερα στην συνημμένη εγκύκλιο .

Αναρτάται και το εγχειρίδιο χρήσης του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση πινάκων των αιτούντων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνονται οι πίνακες εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεση.

 

  Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης. Ανακοινώνεται ο σχετικός πίνακας της Διεύθυνσής μας , για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών (επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται ένσταση).

Επίσης ανακοινώνονται και οι πίνακες αιτούντων βελτίωση και οριστική τοποθέτηση, οι οποίοι οριστικοποιούνται κατά την διαδικασία των τοποθετήσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, για την ενημέρωση και μόνο των εκπαιδευτικών. 


 Από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.
 
Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή και όχι των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση