Κινητικότητα των εκπ/κών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4172 (τ.Α΄167)

kinitikotita ekp. se diatesim. arthr. 82 n. 4172/2013

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση