Αποφάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

Αναρτώνται, για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας  Δ.Ε. Κιλκίς

οι αποφάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

Δείτε τα συνημμένα αρχεία .

 Δείτε όλες τις αποφάσεις αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., εδώ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση