Ανακοίνωση Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022

Ανακοινώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ. οι αποφάσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών έτους 2022

 

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, σε σχολεία κωφών - τυφλών και σε κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε μουσικά σχολεία έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία το έτος 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το έτος 2022.

 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022

Συνημμένες οι αποφάσεις  μεταθέσεων εκπαιδευτικών -και το σχετικό αρχείο excel- που αφορούν στη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση