Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ,ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε σχ. έτους 2019-2010

Ανακοινώνεται η με αριθμό πρωτ. 116124/Ε2/18-07-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8), εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Επισήμασνση: έγγραφο με προθεσμίες απο

την Πέμπτη 18-07-2019 μέχρι και τη Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο ή στην υπερσύνδεση .

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση