Τροποποίηση αίτησεων-δηλώσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Απο το ΥΠ.Π.Ε.Θ εκδόθηκε εγκύκλιος, η οποία αφορά σε προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2018-2019

Διαβάστε τη σχετική συνημμένη εγκύκλιο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση