Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψ. εκπ/κών για ένταξη στους πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  για ένταξη στους πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων και στους πίνακες Διορισμών σχ. έτους 2012-13
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση