Προσλήψεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2/11/ 2022. Δικαιολογητικά πρόσληψης.

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Αναρτώνται και τα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες που προσλαμβάνονται, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά που τους/τις  αφορούν και να καταθέσουν το φάκελό τους στη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας που θα γνωστοποιηθεί την Παρασκευή  4 Νοεμβρίου 2022 και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης τοποθέτησης μέσω ΟΠΣΥΔ.

 

Όλοι οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες  έχουν ενημερωθεί στη προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Το αρχείο "0. Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών " , αφορά σε όλους,όσοι/ες προσλαμβάνονται .

Τα αρχεία με κατάληξη Π.Δ.Ε. _Τακτικού αφορούν στους αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στη Γενική εκπαίδευση  με Χρηματοδότηση Τακτικού 

Τα αρχεία με κατάληξη ΕΣΠΑ, αφορούν στους αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στις Τ.Υ. ΖΕΠ  και  στη Μ.Ν.Α.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (0. Δικαιολογητικά Πρόσληψης αναπληρωτών 2022-2023.doc)0. Δικαιολογητικά Πρόσληψης αναπληρωτών 2022-2023.doc[ ]51 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20221102 135822_Ε1 Προσλ. ΓΕΝΙΚΗ -1068- Βθμια Τακτικός 1020 91Ρ746ΜΤΛΗ-Ι3Κ.pdf)20221102 135822_Ε1 Προσλ. ΓΕΝΙΚΗ -1068- Βθμια Τακτικός 1020 91Ρ746ΜΤΛΗ-Ι3Κ.pdf[ ]2545 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20221102 135941_Ε1 Προσλ. ΜΝΑΕ -139- Βθμια ΕΣΠΑ 93Ω646ΜΤΛΗ-ΝΙΚ.pdf)20221102 135941_Ε1 Προσλ. ΜΝΑΕ -139- Βθμια ΕΣΠΑ 93Ω646ΜΤΛΗ-ΝΙΚ.pdf[ ]998 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20221102 135946_Ε1 Προσλ. ΤΥ-ΖΕΠ -290- Βθμια ΕΣΠΑ 90ΖΛ46ΜΤΛΗ-814.pdf)20221102 135946_Ε1 Προσλ. ΤΥ-ΖΕΠ -290- Βθμια ΕΣΠΑ 90ΖΛ46ΜΤΛΗ-814.pdf[ ]1299 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής _ΕΣΠΑ.doc)2022_Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής _ΕΣΠΑ.doc[ ]182 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Αίτηση άδεις κύησης_λοχείας _ανατροφής _Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)2022_Αίτηση άδεις κύησης_λοχείας _ανατροφής _Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]40 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας  ΕΣΠΑ.doc)2022_Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ.doc[ ]168 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)2022_Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]47 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_ΕΣΠΑ.doc)2022_Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_ΕΣΠΑ.doc[ ]183 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)2022_Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]41 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό ΕΣΠΑ.doc)2022_Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό ΕΣΠΑ.doc[ ]158 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)2022_Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]37 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Απογραφικό Δελτίο ΕΣΠΑ.doc)2022_Απογραφικό Δελτίο ΕΣΠΑ.doc[ ]233 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Απογραφικό Δελτίο_Π.Δ.Ε.Τακτικού.doc)2022_Απογραφικό Δελτίο_Π.Δ.Ε.Τακτικού.doc[ ]108 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών_τριων_ ΕΣΠΑ.doc)2022_Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών_τριων_ ΕΣΠΑ.doc[ ]112 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2022_Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών_τριων_ Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)2022_Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών_τριων_ Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]51 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση