• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στα σωφρονιστικά καταστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στα σωφρονιστικά καταστήματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στα σωφρονιστικά καταστήματα

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τους όρους του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), των αρ. πρωτ. 71705/Κ1/16-06-2021 (Β΄ 2605) και 131397/Κ1/15-11-2023 (Β΄6675) υπουργικών αποφάσεων και της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία για την πλήρωση, με επιλογή, δέκα (10) θέσεων Υποδιευθυντών, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των παρακάτω Σωφρονιστικών Καταστημάτων.......

Η πρόσκληση εδώ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση