• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα σωφρονιστικά καταστήματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα σωφρονιστικά καταστήματα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Καλεί


μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν.4763/2020(Α’ 254) , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους των αριθ. πρωτ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) και K1/131397/15.11.2023 (Β΄6675) υπουργικών αποφάσεων, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θητεία τριών (3) ετών στα ακόλουθα δημόσια Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα......

Η πρόσκληση εδώ 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση