• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Επαναπροκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Δ.Ε. Κιλκίς

Επαναπροκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Δ.Ε. Κιλκίς

Ανακοινώνεται η επαναπροκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διευθύντριας Δ.Ε. Κιλκίς

για την πλήρωση με επιλογή  δύο  (2) θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών  Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν  κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, οργανικά στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Ε. Κιλκίς όπως αυτές αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχουν τα νόμιμα προσόντα, υποβάλλουν σχετική αίτηση από την Τετάρτη  25 Οκτωβρίου  2023 μέχρι και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου  2023  και ώρα 15:00 συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Δείτε την επαναπροκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διευθύντριας Δ.Ε. Κιλκίς εδώ

 

Συνημμένα:

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση