Τοποθέτηση Υποδιευθυντών / Υποδιευθυντριών Σχολικών μονάδων Δ.Ε. Κιλκίς.

Αναρτάται η απόφαση τοποθέτησης Υποδιευθυντών / Υποδιευθυντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Ε. Κιλκίς.

Η απόφαση δεν αναρτήθηκε 16 Οκτωβρίου 2023, ημέρα της δημοσίευσής της, επειδή υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην ιστοσελίδα και δεν ήταν δυνατή  η ανάρτηση ενημερώσεων.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση