• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Ανακοίνωση αναμορφωμένων πινάκων Δεκτών - μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών - Υποδιευθυντριών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Κιλκίς

Ανακοίνωση αναμορφωμένων πινάκων Δεκτών - μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών - Υποδιευθυντριών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Κιλκίς

Ανακοινώνονται, οι αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών / υποδιευθυντριών ανά σχολική μονάδα Δ.Ε. Κιλκίς, μετά την λήξη της 23ης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Ε. Κιλκίς και την διαβίβαση των πινάκων στο Τμήμα Γ΄ Προσωπικού, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της  παρ. 2 του άρθρου  3 της Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 (ΦΕΚ 5426/Β/14-9-2023) Απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

  Ταυτόχρονα αποστέλλεται ενημέρωση στους Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων Δ.Ε. Κιλκίς  και του Ε.Κ. Κιλκίς, για τους πίνακες των δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών ή και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.,προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,σύμφωνα με με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 της Φ.361.22 /68/ 100287/Ε3/12-9-2023  (ΦΕΚ 5426/Β/14-9-2023) Απόφασης Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., μέχρι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος. 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση