• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συμβούλων Εκπαίδευσης σε θέσεις μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συμβούλων Εκπαίδευσης σε θέσεις μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Η ανακοίνωση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται ή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εκτείνεται η αρμοδιότητά τους, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 500 λέξεις), με καταγραφή κυρίως των ακαδημαϊκών τους προσόντων.


Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (
kmakedpde@sch.gr), από την Πέμπτη 24-08-2023 έως την Παρασκευή 01-09-2023, ώρα 10:00, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ + ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ».


Εκτύπωση Email

Αναζήτηση