• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Ενημέρωση σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας κατά την 30η Ιουνίου 2023 εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος με απόσπαση σε άλλα ΠΥΣΔΕ.

Ενημέρωση σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας κατά την 30η Ιουνίου 2023 εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος με απόσπαση σε άλλα ΠΥΣΔΕ.

Επειδή λαμβάνουμε από  27 Ιουνίου 2023, Υπεύθυνες Δηλώσεις αποσπασμένων σε άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας,  για την ανάληψη Υπηρεσίας που αφορά στην 30η Ιουνίου 2023, υπενθυμίζουμε ότι:

σύμφωνα με την από 16 Ιουνίου 2023 ανακοίνωση μας, οι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π. που υπηρέτησαν  κατά το τρέχον διδακτικό έτος ως αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΔΕ,και έχουν υποχρέωση να αναλάβουν υπηρεσία  30 Ιουνίου 2023 στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς  :

"Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 να γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης (και στη σχολική μονάδα) με e-mail.

Επομένως

1.  η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει ημερομηνία 30 Ιουνίου 2023. Με την υπεύθυνη δήλωση πιστοποιείται η ανάληψη υπηρεσίας και καταβάλλεται επίδομα παραμεθορίου για τους θερινούς μήνες.

2. αποδεκτό ενδεικτικό κείμενο για την υπεύθυνη δήλωση: "Αποστέλλω υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr, προκειμένου να αναλάβω υπηρεσία με την λήξη του διδακτικού έτους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο με αριθμό πρωτ. 67789/Ε2/ 16-06-2023 έγγραφο Υπηρεσιακού Γραμματέα  Υ.ΠΑΙ.Θ.. Δηλώνω ότι έχω επικοινωνήσει με τον/την  Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας και έχει ρυθμιστεί το θέμα της θερινής υπηρεσίας."

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση