• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών-κενούμενων θέσεων σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών-κενούμενων θέσεων σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2021-2022

Η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


Τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές-κενούμενες θέσεις σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατά το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 (Κεφάλαιο ΙΑ΄, Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία της Εκπαίδευσης) του νόμου 4876/23-12-2021, ΦΕΚ Α΄ 251/23-12-2021, με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022», να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, θα εξεταστούν τυχόν αιτήσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση σε σχολικές μονάδες των Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε της Κεντρικής Μακεδονίας κατά το τρέχον διδακτικό έτος.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση