• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

προσκαλεί

τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κιλκίς ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Κιλκίς , έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά,  Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη  15 Φεβρουαρίου 2022.

Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας ή στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση