Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Ατομικών στοιχείων και Οικογενειακής Κατάστασης 2019-2020

  Αναρτούμε, προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών ,  την υπεύθυνη δήλωση ατομικών στοιχείων και οικογενειακής κατάστασης και παρακαλούμε να συμπληρωθεί από όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς  που μισθοδοτούνται από τη Δ.Δ.Ε Κιλκίς. 
   Παρακαλούμε, οι υπεύθυνες δηλώσεις , να αποσταλούν συμπληρωμένες στη Δ.Δ.Ε. Κιλκίς Β’ Τμήμα Οικονομικού- Μισθοδοσία μονίμων, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο,  με αλληλογραφία , με τηλεομοιοτυπία, με e-mail (με σάρωση για να φαίνεται η υπογραφή), έως 31 Οκτωβρίου 2019.
   Δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση - προκειμένου να συμπληρωθεί και να αποσταλεί - και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες  στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση