• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Γνωστοποίηση Πρόσκλησης του Ι.Ε.Π. για συμμετοχή Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./ Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο Πρόγραμμα : Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης του Ι.Ε.Π. για συμμετοχή Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./ Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο Πρόγραμμα : Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ. αρ. 29/18-07-2019 Πράξη του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε η δημοσίευση της Γ’ Πρόσκλησης (συνημμένο αρχείο) για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2019-Φεβρουαρίου 2020.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση