Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Ν. Αγιονερίου

Οι μαθητές-τριες της Β΄ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου Ν. Αγιονερίου Κιλκίς, πρόκειται να πραγματοποιήσουν

εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ιωάννινα από Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023 ως Κυριακή 07 Μαΐου 2023 ή

εναλλακτικά από Κυριακή, 07 Μαΐου 2023 ως Τρίτη 09 Μαΐου 2023. Παρακαλούμε να μας στείλετε μέχρι την

Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση