Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Πολυκάστρου

Το Γυμνάσιο Πολυκάστρου πραγματοποιεί τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα και στο Ναύπλιο την περίοδο 15 με 19 Μαρτίου 2023. Οι κλειστές προσφορές με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση στο Γραφείο της Διεύθυνσης και γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 27/01/2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση