Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Βαπτιστή Κιλκίς

Το Γυμνάσιο Βαπτιστή Κιλκίς προγραμματίζει επίσκεψη στην Αθήνα (Βουλή). Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 16-18/3/2023 ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο.  Καλούνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία να καταθέσουν στον Διευθυντή του γυμνασίου Βαπτιστή σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση