Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Ν. Αγιονερίου

Οι μαθητές-τριες του Γυμνασίου Ν. Αγιονερίου Κιλκίς, πρόκειται να πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη

την  Πέμπτη 25-01-2023 στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης, στη ΜΕΛ – Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου και στον Άγιο

Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Παρακαλούμε να μας στείλετε ως την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα

12:00  την προσφορά σας.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ_.pdf)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ_.pdf[ ]461 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση