Επαναπροκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πολυήμερης - ΓΕΛ Ν. Αγιονερίου, ΓΕΛ Χέρσου. ΓΕΛ Καμπάνη Κιλκίς

Το ΓΕΛ Ν. Αγιονερίου προτίθεται να πραγματοποιήσει την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης με το ΓΕΛ Χέρσου και το ΓΕΛ Καμπάνη το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Μαρτίου 2023. Παρακαλείστε για την αποστολή προσφοράς οικονομικών πακέτων έως τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση