Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ Κιλκίς

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων το σχολείο μας, 2ο Πειραματικό ΓεΛ

Κιλκίς, θα πραγματοποιήσει πενθήμερη εκδρομή στην Κρήτη από Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 έως Κυριακή

12  Μαρτίου 2023.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο μέχρι 16/11/2012 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα

12:30μ.μ..

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση