Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο ΕΠΑΛ Αξιούπολης

Η Διευθύντρια του 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ στα πλαίσια Ημερήσιας Εκπαιδευτικής

Εκδρομής την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 στο Λουτράκι Αριδαίας- POZAR PALLAS, καλεί τα

Τουριστικά  Πρακτορεία - Γραφεία να καταθέσουν στο Γραφείο της, έντυπη προσφορά σε κλειστό φάκελο

μέχρι την  Παρασκευή 12/11/2022 και ώρα 11:30 π.μ..

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση