Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Πολυκάστρου _

Το Γυμνάσιο Πολυκάστρου πραγματοποιεί διδακτική επίσκεψη στον Ευρωπό τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου

2022. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να αποστείλουν τις προσφορές τους  μέχρι την Παρασκευή,

04/11/2022 και ώρα 10:00..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση