Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής _ ΓΕΛ Πολυκάστρου

Οι μαθητές τη Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Πολυκάστρου θέλουν να πραγματοποιήσουν την πολυήμερη

(7-6ήμερη) εκδρομή τους.

Περιμένουμε τις προσφορές σας, στις οποίες θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς πληροφορίες για τα

ξενοδοχεία και το πρόγραμμα, μέχρι την Δευτέρα 31-10-2022 στις 10:00π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση