Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Ευρωπού _ Θεσσαλονίκη

Οι μαθητές της Α ́,Β’ και Γ’ τάξης του σχολείου μας θα πραγματοποιήσουν Διδακτική Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022. Η προσφορά σας παρακαλούμε να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω email μέχρι την Τρίτη 25/10/2022 και ώρα 11:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση