Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Χέρσου

Σας πληροφορούμε ότι το Γυμνάσιο Χέρσου θα πραγματοποιήσει Διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 16/11/2022Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας σε κλειστό φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.


Εκτύπωση Email

Αναζήτηση