Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο ΓΕΛ Κιλκίς_ Βουλή των Ελλήνων

Το 1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς, πρόκειται να πραγματοποιήσει 4ήμερη στην Αθήνα μέσω του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Βουλής των Ελλήνων

 από 15 έως 18 Οκτωβρίου 2022. Παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική προσφορά του Πρακτορείου σας σε κλειστό φάκελο

με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την Τρίτη 4-10-2022 και ώρα 11:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση