Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θεσσαλονίκη _ 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

        Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη – Γέφυρα, Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στον κ.κ. Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση