ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Αξιούπολης _ Δίον Κατερίνης

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο του Διευθυντή
και γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 15 – 04 - 2022, και ώρα 12:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση