Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Ν. Γυναικοκάστρου _ Τρίκαλα

Το Γυμνάσιο Ν.  Γυναικοκάστρου πρόκειται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Τρίκαλα την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022.

Παρακαλούμε για την αποστολή της προσφοράς σας έως τη Δευτέρα 11 Απριλίου και ώρα 12:00 μ. μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση